سامانه تی زد 3 به زودی نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت و معدن و تجارت دریافت خواهد کرد